Biz kimik

Biz vəkillik, icma quruculuğu və Azərbaycandan olan kuir səsləri hərtərəfli təsvir etməklə Azərbaycanı hər bir LGBTİ+nın azad, bərabər və təhlükəsizlikdə hiss edəcəyi bir ölkəyə çevirməyi hədəfləyirik.

Nəfəs LGBTİ Azərbaycan Alyansı müstəqil LGBTİ+ hüquqları təşkilatıdır, ədalət və bərabərlik prinsipinə uyğun olaraq təcrid olunmuş icmaların müxtəlifliyini və sosial, siyasi həyata inteqrasiyasını, insan hüquqları diskursunun inkişafını təşviq edir. 

İşimizin mühüm komponentləri vəkillik və maarifləndirmə işi vasitəsilə LGBTİ+ icmasının ehtiyaclarını səsləndirməkdir.

2012-ci ildən bəri Nəfəs yerli və beynəlxalq çərçivədə LGBTİ+lərin səsi olmaq üçün çoxlu sayda vəkillik işləri aparmışdır.